طالع‌بینی بررسی رابطه زادروز افراد و ویژگیهای شخصیتی آن‌ها از طریق ارتباط دادن آن به اجرام آسمانی می‌باشد. در این شبه علم با محاسبه نموداری موسوم به زایچه که نحوه قرارگیری خورشید و سیارات در صورت‌های فلکی را در زمان زایش فرد نشان می‌دهد، سعی بر پیش‌گویی سرنوشت و ویژگی‌های اخلاقی فرد می‌شود. کتاب‌های عامه‌پسند بسیاری در این زمینه نوشته شده‌است از قبیل طالع‌بینی و غیره. به عقیده کارل گوستاو یونگ بخش قابل ملاحظه‌ای از ستاره‌بینی (طالع‌بینی) بر پایه فرافکنی‌های ناخودآگاهانه و احتمالاٌ هم‌زمان‌انگاری تصاویر بسیار عاطفی در آسمان شب بوده‌است. طالع بینی به کمک غیر ستارگان نیز بنحوی رایج است. مانند: طالع عدد، رنگ، اسامی و ... که بررسی و پیشبینی ابعاد شخصیت آدمی به کمک امور مربوطه است که احتمالا اخیرا بنام طالع دیده می شوند.

بر روی سال تولد خود کليک کنيد

طالع بینی چینی متولدین سال موش
متولدين : 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387
طالع بینی چینی متولدین سال گاو
متولدين : 1292-1304-1316-1328-1340-1352-1364-1376-1388


طالع بینی چینی متولدین سال ببر
متولدين : 1293-1305-1317-1329-1341-1353-1365-1377-1389
طالع بینی چینی متولدین سال گربه
متولدين : 1294-1306-1318-1330-1342-1354-1366-1378-1390


طالع بینی چینی متولدین سال اژدها
متولدين : 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379-1391
طالع بینی چینی متولدین سال مار
متولدين : 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380-1392


طالع بینی چینی متولدین سال اسب
متولدين : 1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381-1393
طالع بینی چینی متولدین سال بز
متولدين : 1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382-1394


طالع بینی چینی متولدین سال میمون
متولدين : 1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383-1395
طالع بینی چینی متولدین سال خروس
متولدين : 1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384-1396


طالع بینی چینی متولدین سال سگ
متولدين : 1301-1313-1325-1336-1349-1361-1373-1385-1397
طالع بینی چینی متولدین سال خوک
متولدين : 1302-1314-1326-1337-1350-1362-1374-1386-1398فال عشق طالع بینی ازدواج فال تاروت فال عطسه فال انبیا پیشگویی فال حافظ Click Here

 

-